Maker’s trail: Het Objectief

Part of the Maker’s trail

[EN] During the Maker’s Trail you can visit Het Objectief to explore the different workspaces. You can observe the people which are working at that time. Marieke Selhorst, creator and owner of the workspace, will be there to welcome you and answer all of your questions.

[NL] Tijdens de Maker’s Trail kan je de werkplaatsen van Het Objectief bezoeken en de artiesten die aan het werk zijn observeren. Marieke Selhorst, oprichter en zaakvoerder, is er aanwezig om jou hartelijk te ontvangen en uw vragen te beantwoorden.

When / Wanneer:
23/4 Saturday – zaterdag 14h – 18h
24/4 Sunday – zondag 14h – 18h
28/4 Thursday – donderdag 16h – 20h

Location / Locatie:
Oude Houtlei 144
9000 Gent
Map

Contact:
Marieke Selhorst / 0478740291 / foto@hetobjectief.com

About / Over

[EN] Het Objectief is an inspiring workspace where you can rent a fully equiped photostudio, printstudio and darkroom. Or their team makes the prints for you.
Visit their website

[NL] Het Objectief is een inspirerend werkplaats waar je een profesionele fotostudio, printstudio of doka kan huren. Of zij maken de prints voor jou.
Bezoek hun website

Responses